Note icon

Under Maintenance

We are having server maintenance, website will be unavailable until 06/30/2022 14:45:00 (HK Time GMT +8).

Please accept our apologies for the inconvenience caused!

To reach customer service, please click here or email to support.my@12csd.com


Note icon

伺服器维护

本公司正进行伺服器维护,时间至 06/30/2022 14:45:00 (HK Time GMT +8).

所有网页将无法登入,不便之处有请见谅!

如需要在线帮助,有请点击这里或邮件至 support.cs@12csd.com


Note icon

伺服器維護

本公司正進行伺服器維護,時間至 06/30/2022 14:45:00 (HK Time GMT +8).

所有網頁將無法登入,不便之處 有請見諒!

如需要在線幫助,有請點擊這裡或郵件至 support.my@12csd.com


Note icon

ปรับปรุงระบบ

ทางเวบไซด์มีการปรับปรุงระบบขณะนี้ และไม่สามารถเข้าชมหรือใช้งานได้ไปจนถึงเวลา 06/30/2022 14:45:00 (HK Time GMT +8).

ขออภัยในความไม่สะดวก คะ!

ติอต่อฝ่ายบริการลูกค้าเราได้ที่ ห้องสนทนาสด หรือ อีเมลล์ support.th@12csd.com


Note icon

Hệ thống bảo trì

Hệ thống công ty chúng tôi đang trong thời gian bảo trì đến 06/30/2022 14:45:00 (HK Time GMT +8).

Thành thật xin lỗi những bất tiện gây ra.

Yêu cầu dịch vụ khách hàng, xin vui lòng Nhấp vào đây hoặc gửi Email đến support.vn@12csd.com


Note icon

Bajo Mantenimiento

Tenemos mantenimiento de servidor, el sitio web estará indisponible hasta que 06/30/2022 14:45:00 (HK Time GMT +8).

Acepta por favor nuestras disculpas para el inconveniente causado"!

Para alcanzar servicio de atención al cliente, por favor clic aquí o correo electrónico a support.my@12csd.com


Note icon

Under Maintenance

Kami sedang melakukan server maintenance, website tidak tersedia hingga pukul 06/30/2022 14:45:00 (HK Time GMT +8).

Mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini!

Untuk menghubungi Customer Service, mohon klik disini atau email ke support.id@12csd.com